By: Antkoders 30/09/2020

Hệ thống quản lý tàu biển

Hệ thống quản lý tàu biển (PHIÊN BẢN QUẢN LÝ CHO 5000 TÀU) của chúng tôi bao gồm các phân hệ sau:

Phân hệ giám sát và hiển thị

Phần mềm tiếp nhận thông tin định vị AIS của cácphương tiện, hiển thị thông tin đường đi của các phươngtiện trên bản đồ theo thời gian thực. Lấy thông tin liênquan đến tàu, phi hành đoàn, khách hàng từ các hệ thốngtích hợp bên ngoài. Phần mềm có có chức năng quản lýlộ trình, tuyến đi của các phương tiện. Và chức năng phânquyền, quản lý người sử dụng.

Phân hệ cảnh báo tự động

Quản lý giám sát hải đồ và hướng chuyển động của các phương tiện có gắn AIS, cho phép người quản lý có thể khống chế hoặc tạo ranh giới các khu vực, cũng như khả năng va chạm của các phương tiện dựa trên các thông số giám sát, qua đó đưa ra các cảnh báo cho người điều khiển về vi phạm hoặc khả năng tai nạn. Các bài toán cảnh báo: phát hiện tàu đi vào các vùng đặc biệt; thiết lập các luật cảnh bảo; phát hiện tàu bất hợp pháp; tàu sai làn, tàu sai luồng; quản lý theo dõi nhóm tàu; phát hiện tình trạng cập mạn thuyền; tính toán số lượng tàu theo một khu vực cụ thể; Và bản đồ mật độ đi lại của tàu thuyền;

Phân tích số liệu hải đồ hàng hải

Phân tích số liệu của các chuyến đi phục vụ công tác hoạch định chiến lược và an ninh: Dựa vào số lượng tàu thuyền hoạt động trên biển, dựng lại hoạt động của tàu bè trong quá khứ để xác định nguyên nhân, hoặc các hiện tượng để tăng cường điều khiển giao thông hoặc phục vụ mục đích an ninh. Bảng dữ liệu Dashboard cho phép người quan lý nắm bắt nhanh được tình trạng hoạt động của tàu thuyền trong khu vực. Các loại báo cáo chuyên đề giúp phân tích dữ liệu.

Phân hệ tích hợp các hệ thống

Nền tảng kết nối với các thông tin từ hệ thống ngoài như thê thống AIS, hệ thống cảng biển, hệ thống bán vé, cổng thủ tục tàu biển hoặc các dịch vụ công khác để hiển thị các thông tin chi tiết/ hành chính/ hoặc khai báo các phương tiện trên biển.

Bảng giá chi tiết vui lòng download tại đây

Xin chân thành cảm ơn !

GỬI CÁC YÊU CẦU CỦA BẠN TẠI ĐÂY

Contact us

Partner

  • Antkoders-Partner
  • Antkoders-Partner
  • Antkoders-Partner
  • Antkoders-Partner