By: Antkoders 08/12/2019

Vessel Tracking Monitoring System

Hệ thống VTMS cung cấp các dịch vụ: Hệ thống bản đồ GIS, Hệ thống nhận dạng tự động theo dõi tàu thuyền, quản lý tàu thuyền, phát hiện khu vực, quản lý tài khoản người dùng, các công cụ quản trị, thông tin thuyền viên và hành khách, thông tin về hành trình, thông tin cấp phép tàu, chức năng Replay, chức năng báo cáo..

GỬI CÁC YÊU CẦU CỦA BẠN TẠI ĐÂY

Contact us

Partner

  • Antkoders-Partner
  • Antkoders-Partner
  • Antkoders-Partner
  • Antkoders-Partner